Dr. Slavica Bogeljić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Slavica Bogeljić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0143669

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Bjelovar
Šifra ordinacije: 263026302
Status: koncesija

Adresa: Bjelovar, Antun Mihanović 8
Broj i naziv pošte: 43000 Bjelovar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1176