Dr. Vesna Bohnec – pedijatrijska ordinacija

Dr. Vesna Bohnec – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0007943

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Karlovac
Šifra ordinacije: 118811886
Status: koncesija

Adresa: Karlovac, Nikole Šebetića 3
Broj i naziv pošte: 47000 Karlovac

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1467