Dr. Snježana Borovčak – pedijatrijska ordinacija

Dr. Snježana Borovčak – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0002054

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 078407842
Status: koncesija

Adresa: Sesvete, Ninska Ulica 16
Broj i naziv pošte: 10360 Sesvete

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1203