Dr. Tatjana Glivetić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Tatjana Glivetić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0181293

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 900025719
Status: dom zdravlja

Adresa: Samobor, Ulica Ljudevita Gaja 37
Broj i naziv pošte: 10430 Samobor

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1218