Dr. Željkica Gerenčir – pedijatrijska ordinacija

Dr. Željkica Gerenčir – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0171735

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Virovitica
Šifra ordinacije: 345434544
Status: koncesija

Adresa: Slatina, Bana Jelačića 33
Broj i naziv pošte: 33520 Slatina

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1320