Norprexanil

Naziv lijeka: Norprexanil

Grupa: Lijekovi s djelovanjem na srce i krvožilje

Podgrupa: ACE-inhibitori-kombinacije

Lista lijekova: dopunska

Generičko ime DDD i jmj* Cijena za DDD Način** primjene Proizvođač Zaštićeno ime lijeka Oblik lijeka Cijena pakiranja s PDV-om Plaća Zavod Doplata
perindopril + amlodipin 0,00 O LLS, SII, Anpharm Norprexanil tbl. 30x(5 mg +5 mg) 63,82 41,94 21,88
perindopril + amlodipin 0,00 O LLS, SII, Anpharm Norprexanil tbl. 30x(5 mg +10 mg) 62,94 41,94 21,00
perindopril + amlodipin 0,00 O LLS, SII, Anpharm Norprexanil tbl. 30x(10 mg +5 mg) 111,47 83,87 27,59
perindopril + amlodipin 0,00 O LLS, SII, Anpharm Norprexanil tbl. 30x(10 mg +10 mg) 104,87 83,87 21,00

Cijene su izražene u HRK. PDV je uključen.

Skraćenica* Značenje
g gram
mg miligram
mcg mikrogram
UI (i.j.) internacionalna jedinica
TUI (Ti.j.) tisuću internacionalnih jedinica
MUI (Mi.j.) milijun internacionalnih jedinica
mmol milimol
ml mililitar
l litra
Skraćenica** Značenje
O oralno
P parenteralno
R rektalno
N nazalno
L lokalno
SL sublingvalno
TD transdermalno
V vaginalno
I inhalacija