Privatna praksa zdravstvene njege Andreja Zrinščak,med.sestra

Privatna praksa zdravstvene njege Andreja Zrinščak,med.sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 063906392

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Krapina

Adresa: Štuparje 126
Broj i naziv pošte: 49000 Krapina

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
PETROVSKO 1 Krapina