Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Hela Širanović,medicinska sestra

Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Hela Širanović,medicinska sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 193519356

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Zagreb

Adresa: Ulica Širanovići 17
Broj i naziv pošte: 10431 Sveta Nedjelja

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
SVETA NEDELJA 2 Zagreb