Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Jadranka Vrhovnik,medicinska sestra

Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Jadranka Vrhovnik,medicinska sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 185118518

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Zagreb

Adresa: Ulica Ivana Gorana Kovačića 51
Broj i naziv pošte: 10370 Dugo Selo

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
DUGO SELO 2 Zagreb