Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Jasmina Buhin,med.sestra

Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Jasmina Buhin,med.sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 030003008

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Bjelovar

Adresa: Varaždinska Ulica 43
Broj i naziv pošte: 43280 Garešnica

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
HERCEGOVAC 1 Bjelovar
GAREŠNICA 1 Bjelovar