USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SESTRA MARIJA ROKSIĆ

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SESTRA MARIJA ROKSIĆ

Šifra ustanove / privatne prakse: 200420046

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Bjelovar

Adresa: Ul. Dragutina Domjanića 3
Broj i naziv pošte: 43000 Bjelovar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
ROVIŠĆE 1 Bjelovar
BJELOVAR 3 Bjelovar
KAPELA 1 Bjelovar