Privatna praksa zdravstvene njege Goran Moslavac,medicinska sestra-med.tehničar

Privatna praksa zdravstvene njege Goran Moslavac,medicinska sestra-med.tehničar

Šifra ustanove / privatne prakse: 222222220

Status: privatna praksa


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Regionalni ured / područna služba sjedišta: Bjelovar

Adresa: Lipovac 8A
Broj i naziv pošte: 43290 Grubišno Polje

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
ĐULOVAC 1 Bjelovar
GRUBIŠNO POLJE 1 Bjelovar