Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Marijana Bebek,medicinska sestra

Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Marijana Bebek,medicinska sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 192919296

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Rijeka

Adresa: Ćirila Kosovela 9/1
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
RIJEKA 2 Rijeka