Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Nada Vignjević,medicinska sestra

Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Nada Vignjević,medicinska sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 199219923

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Rijeka

Adresa: Ivana Gorana Kovačića 37
Broj i naziv pošte: 51326 Vrbovsko

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
VRBOVSKO 2 Rijeka