Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Renata Petek,medicinska sestra

Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Renata Petek,medicinska sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 166216623

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Zagreb

Adresa: Marofski Put BB
Broj i naziv pošte: 10310 Ivanić-Grad

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
IVANIĆ-GRAD 1 Zagreb