Privatna praksa zdravstvene njege u kući bolesnika Ljiljana Nogić,med.sestra

Privatna praksa zdravstvene njege u kući bolesnika Ljiljana Nogić,med.sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 134213424

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Zagreb

Adresa: Ulica Bana Josipa Jelačića 9
Broj i naziv pošte: 10410 Velika Gorica

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
VELIKA GORICA 2 Zagreb