Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Romana Vošten,medicinska sestra

Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Romana Vošten,medicinska sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 628762879

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Pazin

Adresa: Ulica – Via Gripole 72
Broj i naziv pošte: 52210 Rovinj

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
ROVINJ 1 Pazin