Zdravstvena njega bolesnika Loredana Macchi,medicinska sestra

Zdravstvena njega bolesnika Loredana Macchi,medicinska sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 707470749

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Pazin

Adresa: Pusta Ulica – Vicolo Del Deserto 1
Broj i naziv pošte: 52210 Rovinj

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
ROVINJ 1 Pazin