USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZLATA KATIĆ

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZLATA KATIĆ

Šifra ustanove / privatne prakse: 343134314

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Požega

Adresa: Matije Gupca 7
Broj i naziv pošte: 34000 Požega

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
ČAGLIN 1 Požega
POŽEGA 4 Požega
VELIKA 2 Požega
PLETERNICA 3 Požega
KAPTOL 1 Požega