USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FILOMENA LOVRIĆ

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI FILOMENA LOVRIĆ

Šifra ustanove / privatne prakse: 362336237

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Požega

Adresa: Matije Gupca 4
Broj i naziv pošte: 34000 Požega

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
POŽEGA 2 Požega
KUTJEVO 2 Požega