Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Zlata Brala,medicinska sestra

Privatna praksa zdravstvene njege bolesnika Zlata Brala,medicinska sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 631463143

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Gospić

Adresa: Čovići 103
Broj i naziv pošte: 53220 Otočac

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
OTOČAC 1 Gospić