Zdravstvena njega bolesnika u kući,Vlasta Mavrović

Zdravstvena njega bolesnika u kući,Vlasta Mavrović

Šifra ustanove / privatne prakse: 149814984

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Karlovac

Adresa: Dr. Milana Nemičića 79
Broj i naziv pošte: 47000 Karlovac

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
KARLOVAC 2 Karlovac