Privatna praksa zdravstvene njege Jasminka Jurić,med.sestra

Privatna praksa zdravstvene njege Jasminka Jurić,med.sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 091609160

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Sisak

Adresa: Sisačka 43
Broj i naziv pošte: 44317 Popovača

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
POPOVAČA 2 Sisak