Privatna praksa zdravstvene njege Zorica Duduković,medicinska sestra

Privatna praksa zdravstvene njege Zorica Duduković,medicinska sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 234523450

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Sisak

Adresa: Ulica Svetog Martina 2
Broj i naziv pošte: 44320 Kutina

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
KUTINA 2 Sisak