Privatna praksa zdravstvene njege Josipa Ferić, med.sestra

Privatna praksa zdravstvene njege Josipa Ferić, med.sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 252925297

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Sisak

Adresa: Pokupljanska Ulica 44
Broj i naziv pošte: 44000 Sisak

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
SISAK 1 Sisak