Privatna praksa zdravstvene njege u kući Ivana Berak,medicinska sestra

Privatna praksa zdravstvene njege u kući Ivana Berak,medicinska sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 336533659

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Bjelovar

Adresa: Galovac 261
Broj i naziv pošte: 43000 Bjelovar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
ŠTEFANJE 1 Bjelovar
IVANSKA 1 Bjelovar