USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI GELER

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI GELER

Šifra ustanove / privatne prakse: 373737378

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Bjelovar

Adresa: Strma Ulica 16
Broj i naziv pošte: 43500 Daruvar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
DARUVAR 4 Bjelovar
DEŽANOVAC 1 Bjelovar