USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZDRAVLJE

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZDRAVLJE

Šifra ustanove / privatne prakse: 376937696

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Bjelovar

Adresa: Trg Kralja P.krešimira Iv 9
Broj i naziv pošte: 43500 Daruvar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
SIRAČ 1 Bjelovar
KONČANICA 1 Bjelovar