Privatna zdravstvena njega bolesnika Biserka Posavac,med.sestra

Privatna zdravstvena njega bolesnika Biserka Posavac,med.sestra

Šifra ustanove / privatne prakse: 757175716

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Bjelovar

Adresa: Kralja Tomislava 16
Broj i naziv pošte: 43240 Čazma

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
ČAZMA 2 Bjelovar