USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU BELONA

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU BELONA

Šifra ustanove / privatne prakse: 322532256

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Osijek

Adresa: Mosorska 14
Broj i naziv pošte: 31000 Osijek

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
OSIJEK 1 Osijek
ERDUT 2 Osijek
ČEPIN 2 Osijek
ANTUNOVAC 1 Osijek