USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KATICA MILIŠIĆ-ZEČEVIĆ

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KATICA MILIŠIĆ-ZEČEVIĆ

Šifra ustanove / privatne prakse: 309630967

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Osijek

Adresa: Ulica Ivana Gorana Kovačića 42
Broj i naziv pošte: 31551 Belišće

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
BELIŠĆE 2 Osijek
VALPOVO 1 Osijek
PETRIJEVCI 1 Osijek