USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI NEVENKA ŠARAC

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI NEVENKA ŠARAC

Šifra ustanove / privatne prakse: 285028502

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Vinkovci

Adresa: Tvrtka Kotromanića 24
Broj i naziv pošte: 32100 Vinkovci

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
IVANKOVO 1 Vinkovci
VINKOVCI 3 Vinkovci
VOĐINCI 1 Vinkovci
ILOK 1 Vinkovci
VUKOVAR 2 Vinkovci
ŽUPANJA 2 Vinkovci
STARI JANKOVCI 1 Vinkovci
OTOK 1 Vinkovci
TRPINJA 2 Vinkovci
LOVAS 1 Vinkovci
DRENOVCI 1 Vinkovci
TOVARNIK 1 Vinkovci
JARMINA 1 Vinkovci
NUŠTAR 1 Vinkovci
VRBANJA 1 Vinkovci
STARI MIKANOVCI 1 Vinkovci
ANDRIJAŠEVCI 1 Vinkovci


Neki podatak (broj telefona, radno vrijema, adresa i slično) nedostaje ili je netočan? Javite nam točne podatke kako bismo ih ispravili >>>Kontakt forma

Smijeh liječi! Uzmite dvije doze slobodno:
>>>Vicevi o doktorima, pacijentima i operacijama
>>> Mudre misli i aforizmi o zdravlju