USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI MIRA FERNBACH

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI MIRA FERNBACH

Šifra ustanove / privatne prakse: 306330636

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Vinkovci

Adresa: Križnog Puta 75/A
Broj i naziv pošte: 32221 Nuštar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
NIJEMCI 1 Vinkovci
BOROVO 2 Vinkovci
GUNJA 1 Vinkovci
VINKOVCI 4 Vinkovci
VUKOVAR 7 Vinkovci
PRIVLAKA 1 Vinkovci
BOGDANOVCI 1 Vinkovci
NUŠTAR 1 Vinkovci