USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI OCTAVIUS

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI OCTAVIUS

Šifra ustanove / privatne prakse: 301030103

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Split

Adresa: Šibenska 39
Broj i naziv pošte: 21000 Split

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
SPLIT 6 Split
SOLIN 1 Split