USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SESTRA ANA

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SESTRA ANA

Šifra ustanove / privatne prakse: 310931096

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Split

Adresa: Put Sv.ante 6
Broj i naziv pošte: 21220 Trogir

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
TROGIR 2 Split
OKRUG 1 Split
KAŠTELA 1 Split