USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU KANCIJAN

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU KANCIJAN

Šifra ustanove / privatne prakse: 309830982

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Varaždin

Adresa: Zagrebačka Ulica 255
Broj i naziv pošte: 42000 Varaždin

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
VIDOVEC 1 Varaždin
TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1 Varaždin
VARAŽDIN 6 Varaždin
CESTICA 1 Varaždin