USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI MENDEK

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI MENDEK

Šifra ustanove / privatne prakse: 334233429

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Varaždin

Adresa: Ulica Ive Mikaca 2A
Broj i naziv pošte: 42000 Varaždin

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
VARAŽDIN 1 Varaždin
TRNOVEC BARTOLOVEČKI 1 Varaždin