USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU LEKIĆ

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU LEKIĆ

Šifra ustanove / privatne prakse: 355135515

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Varaždin

Adresa: Ulica Zinke Kunc 47
Broj i naziv pošte: 42000 Varaždin

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
GORNJI KNEGINEC 1 Varaždin
PETRIJANEC 1 Varaždin
LEPOGLAVA 2 Varaždin
MARUŠEVEC 1 Varaždin
BEDNJA 1 Varaždin
VARAŽDINSKE TOPLICE 1 Varaždin
SVETI ILIJA 1 Varaždin
VARAŽDIN 7 Varaždin
MARTIJANEC 1 Varaždin
BREZNIČKI HUM 1 Varaždin
IVANEC 2 Varaždin
NOVI MAROF 2 Varaždin
SVETI ĐURĐ 1 Varaždin
LJUBEŠĆICA 1 Varaždin