USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI BORKA TREŠČEC

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI BORKA TREŠČEC

Šifra ustanove / privatne prakse: 275527557

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Virovitica

Adresa: Ulica Nikole Tricka 2
Broj i naziv pošte: 33000 Virovitica

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
LUKAČ 1 Virovitica
SUHOPOLJE 1 Virovitica
PITOMAČA 1 Virovitica
VIROVITICA 3 Virovitica