USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI BRANKA FILIPOVIĆ

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI BRANKA FILIPOVIĆ

Šifra ustanove / privatne prakse: 303230320

Status: ustanova


Do svog liječnika ne možete doći fizički, a šanse da dobijete na lotu su veće nego da u ordinaciji netko digne slušalicu? >>>Liječnik vam se ne javlja na telefon? E pa sad ga možete prijaviti! Evo kako


Regionalni ured / područna služba sjedišta: Virovitica

Adresa: Tina Ujevića 8
Broj i naziv pošte: 33405 Pitomača

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
PITOMAČA 2 Virovitica