USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI BRANKA FILIPOVIĆ

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI BRANKA FILIPOVIĆ

Šifra ustanove / privatne prakse: 303230320

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Virovitica

Adresa: Tina Ujevića 8
Broj i naziv pošte: 33405 Pitomača

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
PITOMAČA 2 Virovitica