USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SARA

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI SARA

Šifra ustanove / privatne prakse: 311631169

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Virovitica

Adresa: Zelena Ulica 4
Broj i naziv pošte: 33515 Orahovica

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
CRNAC 1 Virovitica
ORAHOVICA 2 Virovitica
ČAČINCI 1 Virovitica
ZDENCI 1 Virovitica