USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI BATURINA

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI BATURINA

Šifra ustanove / privatne prakse: 325932590

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Virovitica

Adresa: Ulica Stanka Vraza 36
Broj i naziv pošte: 33000 Virovitica

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
GRADINA 1 Virovitica
ŠPIŠIĆ BUKOVICA 1 Virovitica
SUHOPOLJE 1 Virovitica
VIROVITICA 3 Virovitica
LUKAČ 1 Virovitica