DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE

DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE

Šifra ustanove / privatne prakse: 049804987

Status: DZ

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Zadar

Adresa: Ivana Mažuranića 28/A
Broj i naziv pošte: 23000 Zadar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
OBROVAC 1 Zadar
SALI 1 Zadar
PAG 1 Zadar
VIR 1 Zadar
GRAČAC 2 Zadar
PAŠMAN 1 Zadar