Privatna praksa zdravstvene njege Dijana Mamić,medicinska sestra-med.tehničar

Privatna praksa zdravstvene njege Dijana Mamić,medicinska sestra-med.tehničar

Šifra ustanove / privatne prakse: 222122218

Status: privatna praksa

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Zadar

Adresa: Stankovci 232
Broj i naziv pošte: 23422 Stankovci

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
STANKOVCI 1 Zadar