USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU LUCE

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU LUCE

Šifra ustanove / privatne prakse: 228422841

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Zadar

Adresa: Antuna Barca 3F
Broj i naziv pošte: 23000 Zadar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
ZADAR 1 Zadar
POLIČNIK 1 Zadar
RAŽANAC 1 Zadar
SUKOŠAN 1 Zadar
ZEMUNIK DONJI 1 Zadar