USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI NADA

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI NADA

Šifra ustanove / privatne prakse: 301430144

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Zadar

Adresa: Ivana Gundulića 4C
Broj i naziv pošte: 23000 Zadar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
ZADAR 7 Zadar