USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZADAR

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ZADAR

Šifra ustanove / privatne prakse: 313431345

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Zadar

Adresa: Miroslava Krleže 5
Broj i naziv pošte: 23000 Zadar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
ZADAR 5 Zadar
STARIGRAD 1 Zadar