USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI HIPOKRAT MEDICO

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI HIPOKRAT MEDICO

Šifra ustanove / privatne prakse: 348834888

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Zadar

Adresa: Grigora Viteza 4
Broj i naziv pošte: 23000 Zadar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
BIBINJE 1 Zadar
ZADAR 8 Zadar