USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI GORDANA VUKOVIĆ

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI GORDANA VUKOVIĆ

Šifra ustanove / privatne prakse: 327532750

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Rijeka

Adresa: Vozišće 1
Broj i naziv pošte: 51216 Viškovo

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
MATULJI 1 Rijeka
KASTAV 2 Rijeka
KLANA 1 Rijeka
VIŠKOVO 2 Rijeka
RIJEKA 1 Rijeka