USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI JASNA PAVAČIĆ

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI JASNA PAVAČIĆ

Šifra ustanove / privatne prakse: 324832486

Status: ustanova

Regionalni ured / područna služba sjedišta: Rijeka

Adresa: Čavle 114
Broj i naziv pošte: 51218 Dražice

Položaj na karti:

Kontakt telefon:

Općina/grad obavljanja njege Broj ugov. med. sestara Reg. ured / podr. služba
RIJEKA 3 Rijeka
JELENJE 1 Rijeka
ČAVLE 2 Rijeka